In het huidige onderwijs wordt gewerkt vanuit het principe CGO (competentie gericht onderwijs). De leerling verzamelt per leereenheid competenties op het gebied van kennis, vaardigheden en houding. Afsluitend voor elke leereenheid dient elke leerling een PvB af te ronden. Deze PvB wordt beoordeeld door een interne en externe assessor. Martsje Bergsma is gekwalificeerd om op te treden als externe assessor voor AOC's voor de opleidingen Paardenhouderij en Paardensport.